ЧАГТАГАЛАХ

1. Гэрийн тоононы чагтаганаас хүндхэн юм уяж доош даруулах: тооно чагтагалах (гэрийн тоононы голоос дэлгэрэнгүй...


2. Юманд дүүжлэн асах;
3. [шилжсэн] Ажил хэрэгт саад тотгор хийх - Танай найзуудаас явахгүй гэж чангааж чагтагалж байгаа хүн байхгүй биз дээ. Б.Бааст. Дуусашгүй хайр.