ЦАРГИ

1. Ядарч сулдсан дуу - Царги цагаан ингэний, ярги цагаан ботго. ААЗ;


2. Тэнхээ, чадал: царги сайтай өвгөн (чадал сайтай өвгөн).