ЦАЙЛГАХ IV

Үүр хаяарахыг хүлгэлзэх: үүр цайлгах (үүр хаяарахыг хүлгэлзэх).