ЦАЙЛЛАГА

Цайлах үйлийн нэр: цайллагад урих (баярт үйл явдалд зориулан дайлж цайлахаар урих), дайллага дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (идээ ундаагаар хүндэтгэн зочлох үйлийн нэр).

цайллагад урих баярт үйл явдалд зориулан дайлж цайлахаар урих
дайллага цайллага идээ ундаагаар хүндэтгэн зочлох үйлийн нэр