ЦАЙРАХ

1. Юмны өнгө цайвар болох, цагаарч харагдах: бороо цайрах (алсад бороо орж буй нь цагаарч харагдах), дэлгэрэнгүй...


2. Хүн, амьтны төлжиж өнгө зүс орох: мал таргалж цайрах (мал таргалж өнгө зүс орох);
3. Юманд дадаж зүгшрэх, цагаашрах: ажил хөдөлмөрт цайрах (ажил хөдөлмөрт дадаж зүгшрэх, цагаашрах), уншихдаа цайрах дэлгэрэнгүй...
4. [шилжсэн] Эд хөрөнгө нь барагдаж үгүйрэх, доройтох: хөрөнгө нь цайрах (эд хөрөнгө нь барагдах, үгүйрэх), цайрч яваа дэлгэрэнгүй... (ядуурч доройтсон айл);

5. [шилжсэн] Ичиж зовохыг мэдэхгүй болох;
6. [шилжсэн] Өр авлагагүй болох, данс хаах: данс цайрах (а. Дансанд орсон хэрэг явдал шийдвэрлэгдэх; б. Данс хаах, өр авлагагүй дэлгэрэнгүй...
бороо цайрах алсад бороо орж буй нь цагаарч харагдах
өнгө нь цайрах юмны өнгө гандах
үс нь цайрах үс нь цагаан болох
мал таргалж цайрах мал таргалж өнгө зүс орох
ажил хөдөлмөрт цайрах ажил хөдөлмөрт дадаж зүгшрэх, цагаашрах
уншихдаа цайрах унших нь зүгшрэх
үг хэлэхдээ цайрах үг яриа нь зүгшрэх
цайрах цагаашрах дадаж зүгшрэх
хөрөнгө нь цайрах эд хөрөнгө нь барагдах, үгүйрэх
цайрч яваа айл ядуурч доройтсон айл
данс цайрах а. Дансанд орсон хэрэг явдал шийдвэрлэгдэх; б. Данс хаах, өр авлагагүй болох