ЦАЙРДАХ

Хар төмөрлөг эдлэлийг зэврэхээс хамгаалж гадаргыг нь цайраар юм уу түүний хайлшаар хучих, цайр түрхэх, цайртай болгох: дэлгэрэнгүй...

толь цайрдах толийг цайртай болгох
шил цайрдах шилэнд цайр түрхэх