ЦАЙРУУ

Цагаавтар: цайруу өнгөтэй (цагаавтар өнгөтэй), цайруу царайтай (цагаавтар дэлгэрэнгүй...

цайруу өнгөтэй цагаавтар өнгөтэй
цайруу царайтай цагаавтар царайтай