ЦАЙС

Эхнэр хүний шанхалсан үсэнд хатгах алт мөнгө зэргийг хавтгайлан хоёр салаатай болгож хийсэн хатгуур чимэг, дэлгэрэнгүй...

цайс хатгах толгойдоо хатгуур чимэг хатгах, зүүх
цайс хийлгэх толгойд хатгах хатгуур чимэг хийлгэх, урлуулах
алтан цайс алтан хатгуур чимэг
мөнгөн цайс мөнгөн хатгуур чимэг