ЦАЛАЙХ

1. Сав суулганы ам амсар дэлгэр тавиу, цалгар болох: цалайсан амсартай хувин (дэлбэгэр амсартай дэлгэрэнгүй...


2. Дэлгэн нээгдэх, цэлийх: хаалгаа цалайтал нээх (хаалгаа цэлийтэл нээх), цалайтал хайчлах (эсгэж буй зүйлээ дэлгэрэнгүй...
цалайсан амсартай хувин дэлбэгэр амсартай хувин
хаалгаа цалайтал нээх хаалгаа цэлийтэл нээх
цалайтал хайчлах эсгэж буй зүйлээ тавиухан хайчлах