ЦАЛАМДАГДАХ

Морь малын толгойд цалам бугуйл орох, баригдах.