ЦАЛГАЙ

1. Сав суулга зэргийн ам амсар дэлбэгэр: цалгай амсартай тогоо (их амсартай тогоо), цалгай дэлгэрэнгүй... (дэлбэгэр амтай хувин), цалгай эвэрт янгир [амьтан] (эвэр өвөрмөц, жигд хүрэн бор зүстэй, Кавказын нурууны төв, зүүн талаар тархмал, өвслөг ургамлаар хооллодог, сүрэглэн амьдардаг, тугалмайтан овгийн, ямааны төрлийн гөрөөс);


2. Малын эврийн хоёр тийш тэлж ургасан байдал: цалгай эвэртэй үхэр (хоёр тийш тэлж ургасан эвэртэй үхэр);
3. [шилжсэн] Ажил үйлд цалгар назгай, хайнга, хойрго: цалгай явдалтай (хайнга назгай явдалтай), цалгай осол [хоршоо] дэлгэрэнгүй...
4. [шилжсэн] Ам султай, чалчимтгай: цалгай амтай хүүхэн (ам султай хүүхэн).

цалгай амсартай тогоо их амсартай тогоо
цалгай амтай хувин дэлбэгэр амтай хувин
цалгай эвэрт янгир эвэр өвөрмөц, жигд хүрэн бор зүстэй, Кавказын нурууны төв, зүүн талаар тархмал, өвслөг ургамлаар хооллодог, сүрэглэн амьдардаг, тугалмайтан овгийн, ямааны төрлийн гөрөөс
цалгай эвэртэй үхэр хоёр тийш тэлж ургасан эвэртэй үхэр
цалгай явдалтай хайнга назгай явдалтай
цалгай осол сонор сэрэмжгүй, анхаарал болгоомжгүй байдал
цалгай амтай хүүхэн ам султай хүүхэн