ЦАЙРУУЛАХ

Эд, эдлэлийг цайруу болгох: өнгийг нь цайруулах (юмны өнгий нь цайруу болгох).