ЦАЙРДМАЛ

Цайрдаж хийсэн юм: цайрдмал дотортой хувин (дотрыг нь цайрдсан хувин), цайрдмал дэлгэрэнгүй... (цайраар өнгөлсөн шанага).

цайрдмал дотортой хувин дотрыг нь цайрдсан хувин
цайрдмал шанага цайраар өнгөлсөн шанага