ЦАЙР II
/ ургамал /

Дурс ховлын дурстай адил, улаан үртэй, бут бутаар ургадаг нэг зүйл ургамал.

Ижил үг:

ЦАЙР I