ЦАЙЛГАХ III

Бусдын эд хөрөнгийг цөлбөн авах, өөрийн хөрөнгийг бүрэлгэн үрэгдүүлэх, сүйтгэх: үрэгдүүлэн цайлгах дэлгэрэнгүй...