ЦАЙЛГАХ II

Үр тарианы аага хальсыг арилгах, цайруулах: будаа цайлгах (будааны хальсыг арилгах), тариа дэлгэрэнгүй... (тарианы аага хальсыг арилгаж цэвэрлэх).

будаа цайлгах будааны хальсыг арилгах
тариа цайлгах тарианы аага хальсыг арилгаж цэвэрлэх