ЦАЙЛГАХ I

Юмыг цагаан цайвар өнгөтэй болгох: өнгийг нь цайлгах (өнгийг нь цагаан болгох), үсээ цайлгах (үсээ цагаан өнгөтэй дэлгэрэнгүй...

өнгийг нь цайлгах өнгийг нь цагаан болгох
үсээ цайлгах үсээ цагаан өнгөтэй болгох