ЦААЗЛАГДАХ

1. Цаазаар авхуулах, хуулийн дээд хэмжээ заагдаж хороогдох: хуулийн дагуу цаазлагдах (хуулийн дээд дэлгэрэнгүй...


2. Хориглох, хориглогдох: дархлан цаазлагдах (хууль ёсоор хатуу хамгаалалтад авах).

хуулийн дагуу цаазлагдах хуулийн дээд хэмжээ заагдаж хороогдох
дархлан цаазлагдах

хууль ёсоор хатуу хамгаалалтад авах