БАРАХ

1. Үйл хэргийг төгсгөх, дуусгах: ажлаа барах (ажлаа дуусгах) - Үхнэ гээд ажлаа барах. дэлгэрэнгүй... бичиж барах (бичиж дуусгах), ууж барах (ууж дуусгах), хийж барах (хийж дуусах), үгээ барах (а. Хэлэх үггүй болох - Ингээд яваад өгөхөөр жаахан үглэж, үгээ бараад хоцордог юм гэж санаж байна уу? З.Сандагаа. Эр бор харцага; б. Яриагаа өндөрлөх; в. Цөхрөх), *үл барам (тэр ч байтугай) - Хүндэтгэлийн үг бол зөв боловсон харилцаанд чухал үүрэгтэйгээр үл барам хүмүүжлийн ач холбогдолтой байдаг. Р.Жагварал. Монгол хэлний хүндэтгэлийн үг., барах юманд багшгүй, эвдрэх юманд эзэнгүй [зүйр цэцэн үг] (а. Аливаа юм, үйлийг бүтээхэд бэрх боловч бүрэлгэхэд хялбар; б. Хэргээс зугтааж мултрах);


2. Үхэх, үгүй болох: бие барах (нас барах), нас барах (үхэх) - Энэ амыг дагаж эх чинь нас барах нь. дэлгэрэнгүй...
3. Зовж зүдрэх; мухардах: арга аашаа барах (яах ийхээ мэдэхээ болих), аргаа барах (мухардах) - Аргаа барахад энэ дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун., үйлээ барах (зовж зүдрэх);

4. Нэр хүнд муудах, гутах: нэр нүүрээ барах (олонд хүндгүй болох, муу хэлэгдэх), нэр хүндээ барах (нэр нүүрээ дэлгэрэнгүй...
5. Чадах, дийлэх.

ажлаа барах ажлаа дуусгах
бичиж барах бичиж дуусгах
ууж барах ууж дуусгах
хийж барах хийж дуусах
үгээ барах

а. Хэлэх үггүй болох; б. Яриагаа өндөрлөх; в. Цөхрөх.

үл барам

тэр ч байтугай

барах юманд багшгүй, эвдрэх юманд эзэнгүй

а. Аливаа юм, үйлийг бүтээхэд бэрх боловч бүрэлгэхэд хялбар; б. Хэргээс зугтаан мултрах

бие барах

нас нөгчих, үхэх

нас барах үхэх
арга аашаа барах яах ийхээ мэдэхээ болих
аргаа барах мухардах
үйлээ барах зовж зүдрэх
нэр нүүрээ барах олонд хүндгүй болох, муу хэлэгдэх
нэр хүндээ барах нэр нүүрээ алдах
үнээ барах нэр хүндээ алдах