БАРВАГАРДАХ

Барвагар болох, барвагарын учир зохисгүйдэх.