БАРГА

Монголын нэгэн ястан: барга нутаг (барга ястны орших нутаг орон) - Зүүн хязгаар манай барга нутаг дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа., барга аялгуу (баргачуудын хэлэлцэх аман аялгуу), барга малгай шашин (шашны дээд тушаалын лам нарын өмсдөг дугуй хэлбэртэй, үстэй малгай) - Ямбаны шар торгон хүрэм, булга хадсан барга дугариг малгай өмсөцгөөн цуглав. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал.

барга нутаг барга ястны орших нутаг орон
барга аялгуу баргачуудын хэлэлцэх аман аялгуу
барга малгай шашны дээд тушаалын лам нарын өмсдөг дугуй хэлбэртэй, үстэй малгай

цагаан сараас өмнө гарсан хоёр настай ямаа. нутгийн аялгууны үг

С.Өлзийсайхан2015-10-21 09:10:24