БАРВАЙЛГАХ

Барвагар болгох, бамбагар болгох: гараа барвайлгах (гараа барвагар болгох).