БАРВАЙХ

Барвагар болох, бамбагар болох: барвайсан гартай (барвагар гартай) - Тэр хүн барвайсан гараараа дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.