БАРБАД
/ ургамал /

Намуутан овгийн, замын хажуу, хээр талд ургадаг нэг наст өвс; өндөр нь дөчөөс тавин сантиметр, навч хөхөмдөг, цэцэг дэлгэрэнгүй...