БАРВА
/ амьтан /

барва тоть (харагчин тотийн өөр нэр).