нэр нүүрээ барах
олонд хүндгүй болох, муу хэлэгдэх