БАРААХАЙ
/ амьтан /

Бартай адилхан, гахай шиг үстэй, эрээн магнайтай нэгэн зүйл гөрөөс, ашиг цулцан гэдэг өвчнийг анагаахад махыг нь дэлгэрэнгүй...