барах юманд багшгүй, эвдрэх юманд эзэнгүй

а. Аливаа юм, үйлийг бүтээхэд бэрх боловч бүрэлгэхэд хялбар; б. Хэргээс зугтаан мултрах