хөх дэлэн
хүн, амьтны үр төлөө сүүгээр тэжээх эрхтэн