хөх хархираа
/ амьтан /
тогоруутай адил байдалтай, үнсэн өнгөтэй, хошуу урт, метр орчим өндөр биетэй нэгэн зүйл шувуу, гэрт тэжээж болно, өнгөтэй хувцас өмссөн хүн үзэгдвэл дэлгэрэнгүй...