хөх дэглий
/ амьтан /
цагаан дэглэйгээс баахан их, толгой дээрээ гурван өрвөлөгтэй, бараан шар хольцолдсон өнгөтэй нэгэн зүйл шувуу