хөх үдээр
а. Үсийг нь хусаж, усанд дэвтээсэн арьс; б. [шилжсэн] Хүн амьтны ихэд турж эцсэн байдал