хөх буурал
хөх дээр бор улаан холилдсон адууны зүсэм