БАЛГАДАХ II

Бажгадах, тэвдэх: айж балгадах (айж тэвдэх), уурлаж балгадах (уурлан тэвдэх, уурлаж дэлгэрэнгүй...

айж балгадах айж тэвдэх
уурлаж балгадах уурлан тэвдэх, уурлаж самгардах
Ижил үг:

БАЛГАДАХ I