БАЛГАЛЗАХ II

Бага зэрэг сандрах.

Ижил үг:

БАЛГАЛЗАХ I