БАЛГАРДАХ

1. Балгар нь хэтрэх;


2. Эд хөрөнгөө хэтэрхий үрэх, зарах;
3. Мэгдэн айх - Гэвч тэр улаан ат гэвээс хонгор дэрсний ёроолоос босон зугтаж араас нь хөөцөлдөн элдэх гэрийн халтрын аагт автан балгардах янзага дэлгэрэнгүй... Д.Маам. Тэмээний дууль.