БАЛГАХАН

Ам дүүргэх төдий, өчүүхэн бага гэж чамласан утга - Сүсэггүй хирнээ бурханд залбирч, сүүлчийн балгахан ус л дэлгэрэнгүй... Л.Лувсандорж. Баянбүрд.