БАЛДАГА :

халдага балдага (уулга алдахад хэлдэг үг) - Хүүе яадаг билээ? Хүрээд ирэв. Халдага балдага. дэлгэрэнгүй...