БАЛДАЙХ I

Цүлхийж, овойж, цүрдийж харагдах: бие нь балдайх (бие нь цүрдийх).

Ижил үг:

БАЛДАЙХ II