БАЛДГА :

балдга балдга хийх (балдгар юмны байн байн хөдлөх).