БАЛДИР II

Холимог; эрлийз.

Ижил үг:

БАЛДИР I:

БАЛДИР III