БАЛИАРТУУЛАХ

Бохир муухай болгох; завааруулах - Элдвийн будаг шунхаар балиартуулж орхижээ. С.Эрдэнэ. Хонгорзул., орчноо балиартуулах (орчноо муухай болгох).