БАЛИЙ
/ домог /

Гурван ертөнцийг эзэлсэн мангасын хаан. Тэнгэр нар түүнийг дарж өгөөч гэж Вишнү тэнгэрээс гуйсанд Вишнү одой дэлгэрэнгүй...