СЭЛҮҮН

Нам тайван, олны хөлөөс зайдуу - Өглөөний сэлүүн тунгалаг агаараар сүү залгилах мэт амьсгалж байлаа. дэлгэрэнгүй... сэлүүн газар (олны хөл багатай газар, хөл үймээн багатай газар), сэлүүн өдөр (нам тайван өдөр, хөл үймээн багатай өдөр), сэлүүн салхи (зөөлөн салхи, сэвэлзүүр салхи), сэлүүн зэлүүд [хоршоо] (олны хөлөөс зайдуу) - Харин сэлүүн зэлүүд газар болохоор манай хавь орчноор хувийн дугаар бүхий өнгө өнгийн тэрэг л олонтоо цахилж үзэгддэг юм. Д.Цэдэв. Айргийн амт.

сэлүүн газар олны хөл багатай газар, хөл үймээн багатай газар
сэлүүн өдөр нам тайван өдөр, хөл үймээн багатай өдөр
сэлүүн салхи зөөлөн салхи, сэвэлзүүр салхи
сэлүүн зэлүүд олны хөлөөс зайдуу

том талбайтай газар цөөн хүмүүс явах

Би талбай дээр очиход цөөн хүмүүс явлаа

Зочин 2018-05-30 23:19:58


Өд

Эх

Зочин 2020-09-14 16:39:26