СЭЛҮҮР

1. Загасны сэлэх эрхтэн;


2. Онгоц сал зэргийн усан дотор залж явуулахад хэрэглэх хэрэглэл, халбага хэлбэртэй сэлбүүр - Усны урсгал ширүүсмэгц урт нарийхан сэлүүр модоо би дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Уянгын туужууд., модон сэлүүр (модоор хийсэн сэлүүр), онгоцны сэлүүр (жижиг завь онгоцыг залж, хөдөлгөх хэрэгсэл), сэлүүр товч (эрэгтэй цамцны ханцуйны түгжээ).

модон сэлүүр модоор хийсэн сэлүүр
онгоцны сэлүүр жижиг завь онгоцыг залж, хөдөлгөх хэрэгсэл
сэлүүр товч эрэгтэй цамцны ханцуйны түгжээ