БАЛИАРТАХ

Балиар муухай болох: дээл нь балиартах (дээл нь хиртэй болох, дээл нь муухай болох).