БАЛЖИР

Отгонтэнгэр уулын өвөр биед, далайн төвшнөөс дээш 2500 гаруй метрт өргөгдсөн газарт Дуут хэмээх бяцхан нуурт байдаг дэлгэрэнгүй...