БАЛИАР

1. Бохир, заваан: балиар газар (бохир, заваан газар), балиар хүн (заваан хүн), дэлгэрэнгүй...


2. Болхи, бүдүүлэг: балиар хийц (болхи ур хийц), балиар үг (бүдүүлэг үг).

балиар газар бохир, заваан газар
балиар хүн заваан хүн
бохир балиар а. Бохир, заваан; б. Болхи, бүдүүлэг
балиар хийц болхи ур хийц
балиар үг бүдүүлэг үг