БАЛГУУЛАХ

1. Бага сага юм уулгах - Гэрэл хүүгээ байн байн хоолойгоо засаад байхаар усныхаа шавхрууг дуустал нь балгуулаад, дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Аянга., сүү балгуулах (сүү бага багаар уулгах);


2. [шилжсэн] Бага зэрэг архи уулгах.