БАЛГАС

1. Шилтгээн, эртний хот: балгас хот [хоршоо] (эртний хот суурин) - Тус тусын байх балгас хот нь дэлгэрэнгүй... Замлин Сэнчиний намтар оршив., хот балгас [хоршоо] (эртний төв суурин газар, байшин барилга), шилтгээн балгас [хоршоо] (уран нарийн хийцтэй барилга байгууламж) - Тэр шилтгээн балгас нь маш уран хийцтэй. А.Толстой. Мөнгөн ноён;


2. Туурь, хотын эвдэрхий үлдэц: эвдэрхий балгас (эвдэрхий байшин барилгын туурь) - Хорин хүн эвгүй бол эвдэрхий балгас мэт. дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Тарж бутарсан эмх замбараагүй болсон оромж, сууц. 

балгас хот эртний хот суурин
хот балгас эртний төв суурин газар, байшин барилга
шилтгээн балгас уран нарийн хийцтэй барилга байгууламж
эвдэрхий балгас эвдэрхий байшин барилгын туурь

балгас:нурж сүйрсэн барилга байшин

балгас байшин

Зочин 2017-12-05 11:24:47